Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.
Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului public.

Finalizarea proiectului de buget se materializează într-o serie de documente şi anume: expunerea de motive şi proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetară, precum şi informaţii documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informaţii ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei şi dezbaterilor în vederea aprobării proiectului de lege privind bugetul de stat. Aprobarea bugetului presupune dezbaterea şi votarea, de catre consiliul local. Realizarea veniturilor bugetare constă în derularea mai multor etape: asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului şi perceperea propriuzisă a acestuia. Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinaţiei şi a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare şi impune parcurgerea mai multor faze procedurale succesive, pentru fiecare alocaţie bugetară, după cum urmează: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată.

Angajarea reprezinta asumarea obligaţiei de catre primărie de a plăti o anumită sumă de bani furnizorilor diferitelor bunuri şi servicii publice, obligaţie ce rezultă dintr- un contract, hotărâre judecătorească, dispoziţie primar sau orice alt act legal. Angajarea este facută de către ordonatorul de credite sau, în mod excepţional, de catre ordonatorii secundari, dar numai în limita stabilită în buget pentru acţiunile sau obiectivele respective.

Lichidarea este faza în care se constată realizarea serviciului în favoarea primăriei şi se stabileste cuantumul plăţii . Lichidarea are la bază documente justificative şi furnizarea efectivă a bunurilor şi/sau serviciilor contractate.

Ordonanţarea constă în operaţiunea de emitere, din partea unei instituţii publice, a unei dispoziţii sau ordin de plată a unei sume din alocaţia bugetară în favoarea unui tert, furnizor de bunuri şi/sau servicii publice sau creditor.

Plata este operaţiunea prin care se stinge obligaţia statului faţa de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori şi constă în achitarea efectivă de catre instituţia publică a sumei datorate.

Nume  Vizite 

buget10total_rectificare 12din18dec2012     291
buget2total_rectificare 12din18dec2012     296
buget10total_rectificare 11 din 26 nov2012     297
buget2total_rectificare 11 din 26 nov2012     292
buget10total_rectificare 10dun21nov2012     284
buget2total_rectificare 10dun21nov2012     295
buget10total_rectificare 9 din 14nov2012     295
buget2total_rectificare 9 din 14nov2012     291
buget10total_rectificare8 din 29oct 2012     302
buget2total_rectificare8 din 29oct 2012     286
buget10total_rectifiacre 7din 28sept2012     313
buget2total_rectifiacre 7din 28sept2012     311
buget10total_rectificare 6 din 17septembrie2012     285
buget2total_rectificare 6 din 17septembrie2012     267
buget10total_rectificare 5 din 30august2012     302
buget2total_rectificare 5 din 30august2012     295
buget10total_rectificare 4 din 6august2012     340
buget2total_rectificare 4 din 6august2012     344
buget10total_rectif 3 din 6iulie2012     355
buget2total_rectif 3 din 6iulie2012     311
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina