Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declaratia de avere Sandulescu Gheorghe     265
Declaratia de avere Sorina Gheorghita     279
Declaratia de avere Concioiu Valerian     313
Declaratia de avere Concioiu Maria     275
Declaratia de avere Socol Maria     293
Declaratia de avere Vladu Mihai     278
Declaratia de avere Enache Ion     274
Declaratia de avere Cuculici Liviu     269
Declaratia de avere Concioiu Marin     282
Declaratia de avere Broboana Aurel     260
Declaratia de avere Parcea Eugen     270
Declaratia de avere Rusoiu Dumitru     261
Declaratia de avere Marghita Monica     273
Declaratia de avere Darlea Constantin     274
Declaratia de avere Concioiu Nicolae     346
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina