Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declaratia de avere Sandulescu Gheorghe     163
Declaratia de avere Sorina Gheorghita     161
Declaratia de avere Concioiu Valerian     185
Declaratia de avere Concioiu Maria     167
Declaratia de avere Socol Maria     180
Declaratia de avere Vladu Mihai     163
Declaratia de avere Enache Ion     156
Declaratia de avere Cuculici Liviu     159
Declaratia de avere Concioiu Marin     168
Declaratia de avere Broboana Aurel     147
Declaratia de avere Parcea Eugen     157
Declaratia de avere Rusoiu Dumitru     152
Declaratia de avere Marghita Monica     161
Declaratia de avere Darlea Constantin     165
Declaratia de avere Concioiu Nicolae     202
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina