Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declaratia de avere Sandulescu Gheorghe     269
Declaratia de avere Sorina Gheorghita     282
Declaratia de avere Concioiu Valerian     317
Declaratia de avere Concioiu Maria     278
Declaratia de avere Socol Maria     296
Declaratia de avere Vladu Mihai     281
Declaratia de avere Enache Ion     277
Declaratia de avere Cuculici Liviu     272
Declaratia de avere Concioiu Marin     284
Declaratia de avere Broboana Aurel     262
Declaratia de avere Parcea Eugen     274
Declaratia de avere Rusoiu Dumitru     267
Declaratia de avere Marghita Monica     275
Declaratia de avere Darlea Constantin     276
Declaratia de avere Concioiu Nicolae     350
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina