Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Declaraţia de interese Consilier Local Concioiu Marin     315
Declaraţia de interese Consilier Local Voicu Mircea     312
Declaraţia de interese Consilier Local Broboană Aurel     305
Declaraţia de interese Consilier Local Rusoiu Dumitru     297
Declaraţia de interese Consilier Local Vladu Mihai     308
Declaraţia de interese Consilier Local Dārlea Constantin     299
Declaraţia de interese Consilier Local Parcea Eugen     304
Declaraţia de interese Consilier Local Cuculici Liviu     292
Declaraţia de interese Consilier Local Lăutaru Ilie     297
Declaraţia de interese Consilier Local Enache Ion     298
Declaraţii de interese Viceprimar Marghita Monica     298
Declaraţii de interes Primar Concioiu Nicolae     296
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina