Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HOTĂRÂREA NR. 21 - Rectificarea Bugetului local pe anul 2016     389
HOTĂRÂREA NR. 20 - Alegerea președintelui de ședință     392
HOTĂRÂREA NR. 19 - Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare     400
HOTĂRÂREA NR. 18 - Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli     390
HOTĂRÂREA NR. 17 - Rectificarea Bugetului local pe anul 2016     395
HOTĂRÂREA NR. 16 - Aprobarea plații cheltuielilor efectuate cu ocazia Ziua comunei     388
HOTĂRÂREA NR. 15 - Reparații și amenajarea sediului Primăriei comunei Gușoeni     397
HOTĂRÂREA NR. 14 - Aprobarea executării lucrărilor Amenajarea drumurilor de acces     245
HOTĂRÂREA NR. 13 - Modificarea Organigramei și statului de funcții     397
HOTĂRÂREA NR. 12 - Modificarea și completarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local     386
Hotararea nr. 11 - aprobarea suplimentarii numarului de asitenti personali     278
Hotararea nr. 10 - modificarea si completarea Anexei la - Inventarul bunurilor care apartin domeniul     300
Hotararea nr. 9 - Aprobarea inchirierii directe catre S.C. OMV PETROM S.A.     310
Hotararea nr. 8 - Rectificarea bugetului local pe anul 2016     301
Hotararea nr. 7 - Adoptare program     294
Hotararea nr. 6 - Stabilirea comisiilor de specialitate     279
Hotararea nr. 5 - Alegerea viceprimarului     259
Hotararea nr. 4 - Alegerea presedintelui de sedinta     279
Hotararea nr. 3 - Constituirea consiliului local     275
Hotararea nr. 2 - validare - invalidare consilieri locali     290
Hotararea nr. 1 - Constituirea comisiei de validare     261
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina