Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr 49 din 2017 - hotărâre nomenclator stradal     258
HCL nr 43 din 2017 - iventarierea în domeniul public al comunei al unui teren - dispensar     249
HCL nr 42 din 2017 - aprobare pietruire, profilare și cilindrare drumuri     444
HCL nr 41 din 2017 - amenajare intrare drum sătesc Șerbănești și montare parapet     251
HCL nr 40 din 2017 - rectificarea bugetului local pe anul 2017     230
HCL nr 39 din 2017 - alegerea președintelui deședință     245
HCL nr 38 din 2017 - aprobarea suplimentării numarului de asistenți personali     237
HCL nr 37 din 2017 - aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice     255
HCL nr 36 din 2017 - programul anual al achizițiilor publice U.A.T.     265
HCL nr 35 din 2017 - aprobare modificare listă de invesții     248
HCL nr 34 din 2017 - actualizarea strategiei de dezvoltare a comunei     258
HCL nr 33 din 2017 - construire și racordare la RED 20 KV centrală electrică     248
HCL nr 32 din 2017 - aprobarea asigurării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli     247
HCL nr 31 din 2017 - aprobarea asigurării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli     238
HCL nr 30 din 2017 - aprobarea asigurării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli     248
HCL nr 29 din 2017 - aprobarea încheierii conveției între UAT Gușoeni și SNTGN Transgaz     262
HCL nr 28 din 2017 - aprobarea execuției bugetare la finalul trimestrului II     241
HCL nr 27 din 2017 - aprobarea execuției bugetare la finalul trimestrului I     241
HCL nr 26 din 2017 - aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare     241
HCL nr 25 din 2017 - aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publicii     263
HCL nr 24 din 2017 - rectificare buget local pe anul 2017     192
HCL nr 23 din 2017 - aprobarea protocolului de colaborare     184
HCL nr 22 din 2017 - împuternicirea primarului pentru a lua măsuri în privința izlazului     211
HCL nr 21 din 2017 - aprobarea contractului de sponsorizare     188
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina