Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

PROCES VERBAL DE SEDINTA - 27.12.2018     30
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 17.12.2018     30
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 28.11.2018     32
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 23.10.2018     26
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 26.09.2018     30
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 27.08.2018     27
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 30.07.2018     29
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 29.06.2018     28
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 30.05.2018     31
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 21.04.2018     25
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 30.04.2018     31
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 29.03.2018     29
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 16.02.2018     32
PROCES VERBAL DE SEDINTA - 08.01.2018     32
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina