Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL NR 43 DIN 2020 - APROBAREA PRELUARII IN DOMENIU PUBLIC A IMOBILULUI     12
HCL NR 42 DIN 2020 - APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE AFLATE PE TERITORIUL COMUNE     11
HCL NR 41 DIN 2020 - APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII ACTIVITATI CONTA     12
HCL NR 40 DIN 2020 - APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA 30.06.2020 PLATA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERV     9
HCL NR 39 DIN 2020 - APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI PRIVIND FURNIZAREA DE SERVICII IN DOMENIUL AS     11
HCL NR 38 DIN 2020 - APROBAREA INFIINTARI SI FUNCTIONARII SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA     13
HCL NR 37 DIN 2020 - INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL 14 DIN2 4.04.2020,HCL 17 DIN 24.04.2020 SI     9
HCL NR 36 DIN 2020 - PREDAREA SI TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A COMPANIEI NATIONALE DE INVESTI     9
HCL NR 35 DIN 2020 - APROBAREA LUCRARILOR DE AMENAJARE PARCARE CAMIN CULTURAL     11
HCL NR 34 DIN 2020 - ACOPERIREA DEFICITULUI DIN SECTIUNEA DEZBVOLTARE     8
HCL NR 33 DIN 2020 - APROBAREA SI INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI TAXELE SPECIALE PE ANU     8
HCL NR 32 DIN 2020 - RECTIFICAREA BUGETULUI 2020     9
HCL NR 31 DIN 2020 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA     7
HCL NR 30 DIN 2020 - APROBAREA INCHEIERII CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA CU AVOCAT     11
HCL NR 29 DIN 2020 - APROBAREA DOC. NECESARE DEMARARI PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DEL     8
HCL NR 28 DIN 2020 - VALIDARE MANDATULUI SUPLEANTULUI AFLAT PE LISTELE PSD     9
HCL NR 27 DIN 2020 - INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI CONSILIER -ENACHE SILVIU     11
HCL NR 26 DIN 2020 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA     6
HCL NR 25 DIN 2020 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020     7
HCL NR 24 DIN 2020 - VALIDAREA MANDATULUI SUPLEANULUI DIN LISTELE PNL     10
HCL NR 23 DIN 2020 - APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA 31.03.2020     5
HCL NR 22 DIN 2020 - APROBAREA RAPORTULUI DE INVENTARIERE LA DATA 31.12.2019     5
HCL NR 21 DIN 2020 - INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI CONSILIER LOCAL -BANCESCU ALEXANDRU     6
HCL NR 20 DIN 2020 - APROBAREA 'LUCRARILOR DE AMENAJARE CURTEA INTERIOARA CAMIN CULTURAL'     11
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina