Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL NR 19 DIN 2020 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020     20
HCL NR 18 DIN 2020 - APROBAREA DOCUMENTELOR NECESARE PRIVIND ONTRACTUL DE CONCESIONARE A SERVICIULUI     20
HCL NR 17 DIN 2020 - DESEMNAREA UNUI OPERATOR AUTORIZAT PENTRU COLECTARE,TRANSPORT,ETC. A DESEURILOR     20
HCL NR 16 DIN 2020 - APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA 31.12.2019 PLATA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERV     20
HCL NR 15 DIN 2020 - APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII ACTIVITATI FINA     21
HCL NR 14 DIN 2020 - MODIFICARE HOTARARII 25 DIN 29.03.2019     23
HCL NR 13 DIN 2020 - INSUSIREA VARIANTEI FINALE A PROIECTULUI DE STEMA A COMUNEI GUSOENI     20
HCL NR 12 DIN 2020 - STABILIREA PROCEDURII DE DESFASURARE A SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL     21
HCL NR 11 DIN 2020 - APROBAREA PROGRAMULUI PLATA CHELTUIELILOR OCAZIONALE DE ZIUA FEMEII     20
HCL NR 10 DIN 2020 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ     20
HCL NR 9 DIN 2020 - APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTAR     24
HCL NR 8 DIN 2020 - APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIȚII PUBLICE     25
HCL NR 7 DIN 2020 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII     22
HCL NR 6 DIN 2020 - APROBAREA NUMARULUI DE ASISTENȚI PERSONALI     26
HCL NR 5 DIN 2020 - APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII     22
HCL NR 4 DIN 2020 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020     22
HCL NR 3 DIN 2020 - APROBAREA INCHEIERII CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA CU AVOCAT     34
HCL NR 2 DIN 2020 - MODIFICARE SI COMPLETAREA HOTARARII DE INSTITUIRE A TAXEI DE SALUBRIZARE     35
HCL NR 1 DIN 2020 - APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI DE LUCRARI DE INTRETINEREA DRUMURILOR     35
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina