Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL NR 17 DIN 2020 - APROBAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII - CONSULTANTA     51
HCL NR 16 DIN 2020 - APROBAREA CONTRACTULUI DE ASISTENTA SOFT PENTRU ACTUALIZARE WEB     39
HCL NR 15 DIN 2020 -A PROBAREA CONTRACTULUI DE ASISTENTA SOFT PENTRU INTRETINERE SI ACTUALIZARE     39
HCL NR 14 DIN 2020 -APROBAREA CONTRACTULUI DE ASISTENTA SOFTWARE -SERVICII FURNIZARE MODUL PATRIMVEN     46
HCL NR 13 DIN 2020 - INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL 36 DIN 22.09.2020     42
HCL NR 12 DIN 2020 - DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LOCALI CA SI EVALUATORI IN CADRUL COMISIEI DE EVAL     45
HCL NR 11 DIN 2020 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI GUSOENI LA APA VALCEA     36
HCL NR 10 DIN 2020 - APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI SERVICII DE SALUBRIZARE     35
HCL NR 9 DIN 2020 - INREGISTRAREA PRIMARIE COMUNEI GUSOENI IN SNEP     34
HCL NR 8 DIN 2020 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2020     33
HCL NR 7 DIN 2020 - ALEGEREA PRIMARULUI COMUNEI GUSOENI JUDETUL VALCEA     41
HCL NR 6 DIN 2020 - APROBAREA BURSELOR DE MERIT -NUMARUL SI CUANTUMUL     39
HCL NR 5 DIN 2020 - APROBAREA INFIINTARI SI FUNCTIONARII SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA     36
HCL NR 4 DIN 2020 - APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA 30.09.2020     33
HCL NR 3 DIN 2020 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2020     36
HCL NR 2 DIN 2020 - ORGANIZAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL GUSOENI     37
HCL NR 1 DIN 2020 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA     40
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina