Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr. 37 - Rectificarea bugetului local pe anul 2015     283
Hotararea nr. 36 - Aprobarea incheieri contractului de prestari servicii pentru deszapezirea drumuri     256
Hotararea nr. 35 - Executarii lucrarilor de reparatii si inlocuit becuri la iluminatul public     280
Hotararea nr. 34 - Executarii lucrarilor de interventie si reparatii la drumurile satesti     277
Hotararea nr. 33 - Aprobarea punerii in exploatarea a unui volum de 20,00 mc material lemnos     271
Hotararea nr. 32 - Rectificarea bugetului local pe anul 2015     277
Hotararea nr. 31 - stabilirea impozitele si taxele locale taxelor speciale aplicabile in anul 2016     264
Hotararea nr. 30 - Modificarea componentei comisiei de specialitate a consiliului local     246
Hotararea nr. 29 - Validarea mandatului de consilier al domnului Dascalescu Doru Cristian     251
Hotararea nr. 28 - Incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Vladu Mihai     275
Hotararea nr. 27 - Alegerea presedintelui de sedinta     290
Hotararea nr. 26 - Aderarea comunei Gusoeni la Societatea Nationala de Cruce Rosie     241
Hotararea nr. 25 - Aprobarea suplimentarii numarului de asistenti personali     273
Hotararea Consiliul Local Guşoeni nr. 24/2015     330
Hotararea nr. 22 - aprobarea suplimentarii numarului de asitenti personali     285
Hotararea Consiliul Local Guşoeni nr. 21/2015     323
Hotararea Consiliul Local Guşoeni nr. 20/2015     326
Hotararea Consiliul Local Guşoeni nr. 19/2015     325
Hotararea nr. 17 - Modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara     288
Hotararea nr. 16 - Modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara     265
Hotararea nr. 18 - Alegerea presedintelui de sedinta     266
Hotararea nr. 15 - Privitor la atestarea apartenentei la domeniul public     258
Hotararea Consiliul Local Guşoeni nr. 14/2015     291
Hotararea Consiliul Local Guşoeni nr. 13/2015     282
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina