Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr. 17 - Aprobarea suplimentarii numarului de asitenti personali     304
Hotararea nr. 16 - Participarea comunei Gusoeni cu capital la S.C. APAVIL S.A.     275
Hotararea nr. 15 - Aprobarea utilizari cu titlu gratuit, in cadrul proiectului Ro-NET     303
Hotararea nr. 14 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii     300
Hotararea nr. 13 - Oportunitatea si necesitatea executarii lucrarilor     310
Hotararea nr. 12 - Aprobarea expertizarii si intocmirea documentatiei de proiectare     302
Hotararea nr. 11 - Alegerea presedintelui de sedinta     299
Hotararea nr. 10 - Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta     312
Hotararea nr. 9 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii     320
Hotararea nr. 8 - actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor     310
Hotararea nr. 7 - Aprobarea raportului privind rezultatele inventarierii la 31 decembrie 2015     309
Hotararea nr. 6 - Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015     301
Hotararea nr. 5 - Rectificarea bugetului local pe anul 2016     304
Hotararea nr. 4 - Aprobarea incheierii contractelor de asistenta juridica     296
Hotararea nr. 3 - Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2016     310
Hotararea nr. 2 - Aprobarea Bugetului local pe anul 2016     309
Hotararea nr. 1 - Alegerea presedintelui de sedinta     309
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina