FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 36 - PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE 217   
  ANEXA 35 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR IMOBILE 226   
  ANEXA 34 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR MOBILE 223   
  ANEXA 33 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE 219   
  ANEXA 32 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI MOBILE 214   
  ANEXA 31 - PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI 221   
  ANEXA 30 - INSTIINȚARE PRIVIND INFIINȚAREA POPRIRII 178   
  ANEXA 29 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII 220   
  ANEXA 28 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORII 214   
  ANEXA 27 - DECIZIE DE RIDICARE A MASURILOR ASIGURATORII 213   
  ANEXA 26 - DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURATORII 213   
  ANEXA 25 - PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVAZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU 175   
  ANEXA 24 - PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI 224   
  ANEXA 23 - TITLU EXECUTORIU 208   
  ANEXA 22 - SOMAȚIE 208   
  ANEXA 21 - DECIZIE PRIVIND NEMODIFICAREA BAZEI DE IMPUNERE 213   
  ANEXA 20 - DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND CREANȚELE DATORATE BUGETULUI LOCAL ÎN URMA INSPECȚIEI FISCALĂ 213   
  ANEXA 19 - PROCES-VERBAL DE REȚINERE RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI 234   
  ANEXA 18 - INVITAȚIE 216   
  ANEXA 17 - AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ 212   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina