FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 16 - ORDIN DE SERVICIU 136   
  ANEXA 15 - LEGITIMAȚIE PENTRU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ORGANUL FISCAL LOCAL 127   
  ANEXA 14 - PROCES-VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 160   
  ANEXA 13 - ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 159   
  ANEXA 12 - ANUNȚ INDIVIDUAL PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 150   
  ANEXA 11 - CONFIRMARE DE PRIMIRE A DEBITELOR 129   
  ANEXA 10 - BORDEROU DE DEBITE-SCĂDERI 160   
  ANEXA 9 - MATRICOLA PENTRU EVIDENȚA CENTRALIZATĂ 158   
  ANEXA 8 - EXTRAS DE ROL 153   
  ANEXA 7 - REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI 130   
  ANEXA 6 - REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC 153   
  ANEXA 5 - PROCES VERBAL DE VERIFICARE CASIER 128   
  ANEXA 4 - BORDEROU DESFĂSURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR 129   
  ANEXA 3 - NOTA DE PLATĂ 153   
  ANEXA 2 - DECONT IMPOZIT PE SPECTACOLE 143   
  ANEXA 1 -DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 133   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina