Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
19 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2021  VIZITE 
   HCL NR 25 DIN 2021-APROBAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII.PDF 7   
   HCL NR 24 DIN 2021-ACTUALIZAREA CUANTUMULUI BURSELOR DE MERIT.PDF 6   
   HCL NR 23 DIN 2021 - COMPLETAREA INVENTARULUI DE BUNURI CE APARTIN PUBLICULUI.PDF 4   
   HCL NR 22 DIN 2021-RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2021.PDF 4   
   HCL NR 21 DIN 2021-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA.PDF 5   
   HCL NR 20 DIN 2021 - APROBAREA RETELEI SCOLARE GUSOENI 16   
   HCL NR 19 DIN 2021 - INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL 1-29.01.2021 10   
   HCL NR 18 DIN 2021 - APROBAREA CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA CU AVOCAT 11   
   HCL NR 17 DIN 2021 - APROBAREA MODELULUI DE LEGITIMATIE 9   
   HCL NR 16 DIN 2021 - APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII CONTABILE 11   
   HCL NR 15 DIN 2021 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL 2021 8   
   HCL NR 14 DIN 2021 - INITIAREA PROCEDURII DE INCHIRIERE A PAJISTILOR 9   
   HCL NR 13 DIN 2021 - REACTUALIZAREA STATUTULUI UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE GUSOENI 10   
   HCL NR 12 DIN 2021 - REACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE 12   
   HCL NR 11 DIN 2021 - APROBAREA STRATEGIEI DE ACHIZITII ANUALE 11   
   HCL NR 10 DIN 2021 - APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI PENTRU ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HAN 47   
   HCL NR 9 DIN 2021 - APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 32   
   HCL NR 8 DIN 2021 - ATRIBURIEA CU TITLU GRATUIT A TERENULUI DE 890MP CATRE TRANSGAZ SA 35   
   HCL NR 7 DIN 2021 - APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA 31.12.2020 30   
   HCL NR 6 DIN 2021 - PREDAREA CATRE CNI A AMPLASEMNTULUI IN VEDEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 35   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local