Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
19 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 21 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 388   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 391   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 399   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI 389   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 394   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - APROBAREA PLAȚII CHELTUIELILOR EFECTUATE CU OCAZIA ZIUA COMUNEI 387   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - REPARAȚII ȘI AMENAJAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI GUȘOENI 396   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR AMENAJAREA DRUMURILOR DE ACCES 244   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 396   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 385   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASITENTI PERSONALI 277   
   HOTARAREA NR. 10 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA - INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIUL 299   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA INCHIRIERII DIRECTE CATRE S.C. OMV PETROM S.A. 309   
   HOTARAREA NR. 8 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 300   
   HOTARAREA NR. 7 - ADOPTARE PROGRAM 292   
   HOTARAREA NR. 6 - STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 278   
   HOTARAREA NR. 5 - ALEGEREA VICEPRIMARULUI 258   
   HOTARAREA NR. 4 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 278   
   HOTARAREA NR. 3 - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 274   
   HOTARAREA NR. 2 - VALIDARE - INVALIDARE CONSILIERI LOCALI 289   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local