Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
11 Decembrie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 21 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 241   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 239   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 250   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI 237   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 239   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - APROBAREA PLAȚII CHELTUIELILOR EFECTUATE CU OCAZIA ZIUA COMUNEI 234   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - REPARAȚII ȘI AMENAJAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI GUȘOENI 249   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR AMENAJAREA DRUMURILOR DE ACCES 175   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 245   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 236   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASITENTI PERSONALI 216   
   HOTARAREA NR. 10 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA - INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIUL 233   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA INCHIRIERII DIRECTE CATRE S.C. OMV PETROM S.A. 239   
   HOTARAREA NR. 8 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 230   
   HOTARAREA NR. 7 - ADOPTARE PROGRAM 219   
   HOTARAREA NR. 6 - STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 207   
   HOTARAREA NR. 5 - ALEGEREA VICEPRIMARULUI 186   
   HOTARAREA NR. 4 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 212   
   HOTARAREA NR. 3 - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 208   
   HOTARAREA NR. 2 - VALIDARE - INVALIDARE CONSILIERI LOCALI 221   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local