Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
03 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 21 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 277   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 277   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 290   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI 276   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 276   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - APROBAREA PLAȚII CHELTUIELILOR EFECTUATE CU OCAZIA ZIUA COMUNEI 274   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - REPARAȚII ȘI AMENAJAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI GUȘOENI 286   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR AMENAJAREA DRUMURILOR DE ACCES 186   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 283   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 273   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASITENTI PERSONALI 228   
   HOTARAREA NR. 10 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA - INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIUL 244   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA INCHIRIERII DIRECTE CATRE S.C. OMV PETROM S.A. 252   
   HOTARAREA NR. 8 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 242   
   HOTARAREA NR. 7 - ADOPTARE PROGRAM 230   
   HOTARAREA NR. 6 - STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 218   
   HOTARAREA NR. 5 - ALEGEREA VICEPRIMARULUI 196   
   HOTARAREA NR. 4 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 223   
   HOTARAREA NR. 3 - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 220   
   HOTARAREA NR. 2 - VALIDARE - INVALIDARE CONSILIERI LOCALI 232   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local