Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
04 Noiembrie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 21 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 187   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 186   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 195   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI 182   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 184   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - APROBAREA PLAȚII CHELTUIELILOR EFECTUATE CU OCAZIA ZIUA COMUNEI 182   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - REPARAȚII ȘI AMENAJAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI GUȘOENI 194   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR AMENAJAREA DRUMURILOR DE ACCES 160   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 189   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 183   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASITENTI PERSONALI 182   
   HOTARAREA NR. 10 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA - INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIUL 198   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA INCHIRIERII DIRECTE CATRE S.C. OMV PETROM S.A. 206   
   HOTARAREA NR. 8 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 196   
   HOTARAREA NR. 7 - ADOPTARE PROGRAM 184   
   HOTARAREA NR. 6 - STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 172   
   HOTARAREA NR. 5 - ALEGEREA VICEPRIMARULUI 155   
   HOTARAREA NR. 4 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 178   
   HOTARAREA NR. 3 - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 174   
   HOTARAREA NR. 2 - VALIDARE - INVALIDARE CONSILIERI LOCALI 186   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local