Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
08 Octombrie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2017  VIZITE 
   HCL NR 49 DIN 2017 - HOTĂRÂRE NOMENCLATOR STRADAL 148   
   HCL NR 43 DIN 2017 - IVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI AL UNUI TEREN - DISPENSAR 145   
   HCL NR 42 DIN 2017 - APROBARE PIETRUIRE, PROFILARE ȘI CILINDRARE DRUMURI 161   
   HCL NR 41 DIN 2017 - AMENAJARE INTRARE DRUM SĂTESC ȘERBĂNEȘTI ȘI MONTARE PARAPET 150   
   HCL NR 40 DIN 2017 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 132   
   HCL NR 39 DIN 2017 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DEȘEDINȚĂ 146   
   HCL NR 38 DIN 2017 - APROBAREA SUPLIMENTĂRII NUMARULUI DE ASISTENȚI PERSONALI 141   
   HCL NR 37 DIN 2017 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 154   
   HCL NR 36 DIN 2017 - PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE U.A.T. 160   
   HCL NR 35 DIN 2017 - APROBARE MODIFICARE LISTĂ DE INVESȚII 155   
   HCL NR 34 DIN 2017 - ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI 151   
   HCL NR 33 DIN 2017 - CONSTRUIRE ȘI RACORDARE LA RED 20 KV CENTRALĂ ELECTRICĂ 148   
   HCL NR 32 DIN 2017 - APROBAREA ASIGURĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORII DE CHELTUIELI 145   
   HCL NR 31 DIN 2017 - APROBAREA ASIGURĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORII DE CHELTUIELI 137   
   HCL NR 30 DIN 2017 - APROBAREA ASIGURĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORII DE CHELTUIELI 144   
   HCL NR 29 DIN 2017 - APROBAREA ÎNCHEIERII CONVEȚIEI ÎNTRE UAT GUȘOENI ȘI SNTGN TRANSGAZ 158   
   HCL NR 28 DIN 2017 - APROBAREA EXECUȚIEI BUGETARE LA FINALUL TRIMESTRULUI II 147   
   HCL NR 27 DIN 2017 - APROBAREA EXECUȚIEI BUGETARE LA FINALUL TRIMESTRULUI I 149   
   HCL NR 26 DIN 2017 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 137   
   HCL NR 25 DIN 2017 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII 167   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local