24 Iunie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 70 - STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 44   
   HCL 58 DIN 2018 46   
   HCL 57 DIN 2018 43   
   HCL 56 DIN 2018 41   
   HCL 55 DIN 2018 38   
   HCL 54 DIN 2018 36   
   HCL 53 DIN 2018 37   
   HCL 52 DIN 2018 34   
   HCL 51 DIN 2018 39   
   HCL 50 DIN 2018 36   
   HCL 49 DIN 2018 39   
   HCL 48 DIN 2018 41   
   HCL 47 DIN 2018 41   
   HCL 46 DIN 2018 39   
   HCL 45 DIN 2018 39   
   HCL 44 DIN 2018 37   
   HCL 43 DIN 2018 37   
   HCL 42 DIN 2018 37   
   HCL 41 DIN 2018 35   
   HCL 40 DIN 2018 36   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local