Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
19 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 70 - STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 258   
   HCL 58 DIN 2018 188   
   HCL 57 DIN 2018 177   
   HCL 56 DIN 2018 181   
   HCL 55 DIN 2018 181   
   HCL 54 DIN 2018 186   
   HCL 53 DIN 2018 182   
   HCL 52 DIN 2018 180   
   HCL 51 DIN 2018 180   
   HCL 50 DIN 2018 183   
   HCL 49 DIN 2018 179   
   HCL 48 DIN 2018 185   
   HCL 47 DIN 2018 181   
   HCL 46 DIN 2018 173   
   HCL 45 DIN 2018 187   
   HCL 44 DIN 2018 226   
   HCL 43 DIN 2018 183   
   HCL 42 DIN 2018 167   
   HCL 41 DIN 2018 167   
   HCL 40 DIN 2018 180   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local