Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
04 Noiembrie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 70 - STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 61   
   HCL 58 DIN 2018 85   
   HCL 57 DIN 2018 78   
   HCL 56 DIN 2018 76   
   HCL 55 DIN 2018 76   
   HCL 54 DIN 2018 78   
   HCL 53 DIN 2018 82   
   HCL 52 DIN 2018 74   
   HCL 51 DIN 2018 73   
   HCL 50 DIN 2018 79   
   HCL 49 DIN 2018 77   
   HCL 48 DIN 2018 83   
   HCL 47 DIN 2018 74   
   HCL 46 DIN 2018 69   
   HCL 45 DIN 2018 88   
   HCL 44 DIN 2018 73   
   HCL 43 DIN 2018 82   
   HCL 42 DIN 2018 71   
   HCL 41 DIN 2018 65   
   HCL 40 DIN 2018 78   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local