Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
03 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 8 - APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR DE FUNCŢIONARE 147   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERS CONTRACT 153   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - APROBAREA FOLOSIRII SUMEI PENTRU SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 126   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - UTILIZAREA SUMEI PENTRU SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 109   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE DIN COMUNA GUŞOENI 112   
   HOTĂRÂREA NR. 3 - APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE SALUBRIZARE 136   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - APROBAREA FOLOSIRII SUMEI PENTRU SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 118   
   HOTĂRÂREA NR. 1 - ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI LA SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 117   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local