25 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 37 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 142   
   HOTARAREA NR. 36 - APROBAREA INCHEIERI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PENTRU DESZAPEZIREA DRUMURI 129   
   HOTARAREA NR. 35 - EXECUTARII LUCRARILOR DE REPARATII SI INLOCUIT BECURI LA ILUMINATUL PUBLIC 144   
   HOTARAREA NR. 34 - EXECUTARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI REPARATII LA DRUMURILE SATESTI 140   
   HOTARAREA NR. 33 - APROBAREA PUNERII IN EXPLOATAREA A UNUI VOLUM DE 20,00 MC MATERIAL LEMNOS 138   
   HOTARAREA NR. 32 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 140   
   HOTARAREA NR. 31 - STABILIREA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE TAXELOR SPECIALE APLICABILE IN ANUL 2016 138   
   HOTARAREA NR. 30 - MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 121   
   HOTARAREA NR. 29 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI DASCALESCU DORU CRISTIAN 125   
   HOTARAREA NR. 28 - INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI VLADU MIHAI 143   
   HOTARAREA NR. 27 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 145   
   HOTARAREA NR. 26 - ADERAREA COMUNEI GUSOENI LA SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE 116   
   HOTARAREA NR. 25 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI 141   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 24/2015 184   
   HOTARAREA NR. 22 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASITENTI PERSONALI 144   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 21/2015 177   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 20/2015 183   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 19/2015 178   
   HOTARAREA NR. 17 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 158   
   HOTARAREA NR. 16 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 137   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local