Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
11 Decembrie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 37 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 183   
   HOTARAREA NR. 36 - APROBAREA INCHEIERI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PENTRU DESZAPEZIREA DRUMURI 164   
   HOTARAREA NR. 35 - EXECUTARII LUCRARILOR DE REPARATII SI INLOCUIT BECURI LA ILUMINATUL PUBLIC 186   
   HOTARAREA NR. 34 - EXECUTARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI REPARATII LA DRUMURILE SATESTI 182   
   HOTARAREA NR. 33 - APROBAREA PUNERII IN EXPLOATAREA A UNUI VOLUM DE 20,00 MC MATERIAL LEMNOS 177   
   HOTARAREA NR. 32 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 180   
   HOTARAREA NR. 31 - STABILIREA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE TAXELOR SPECIALE APLICABILE IN ANUL 2016 174   
   HOTARAREA NR. 30 - MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 154   
   HOTARAREA NR. 29 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI DASCALESCU DORU CRISTIAN 162   
   HOTARAREA NR. 28 - INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI VLADU MIHAI 183   
   HOTARAREA NR. 27 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 191   
   HOTARAREA NR. 26 - ADERAREA COMUNEI GUSOENI LA SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE 155   
   HOTARAREA NR. 25 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI 181   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 24/2015 233   
   HOTARAREA NR. 22 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASITENTI PERSONALI 189   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 21/2015 224   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 20/2015 228   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 19/2015 223   
   HOTARAREA NR. 17 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 199   
   HOTARAREA NR. 16 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 176   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local