Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
03 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 37 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 204   
   HOTARAREA NR. 36 - APROBAREA INCHEIERI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PENTRU DESZAPEZIREA DRUMURI 180   
   HOTARAREA NR. 35 - EXECUTARII LUCRARILOR DE REPARATII SI INLOCUIT BECURI LA ILUMINATUL PUBLIC 203   
   HOTARAREA NR. 34 - EXECUTARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI REPARATII LA DRUMURILE SATESTI 201   
   HOTARAREA NR. 33 - APROBAREA PUNERII IN EXPLOATAREA A UNUI VOLUM DE 20,00 MC MATERIAL LEMNOS 196   
   HOTARAREA NR. 32 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 198   
   HOTARAREA NR. 31 - STABILIREA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE TAXELOR SPECIALE APLICABILE IN ANUL 2016 193   
   HOTARAREA NR. 30 - MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 166   
   HOTARAREA NR. 29 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI DASCALESCU DORU CRISTIAN 176   
   HOTARAREA NR. 28 - INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI VLADU MIHAI 202   
   HOTARAREA NR. 27 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 212   
   HOTARAREA NR. 26 - ADERAREA COMUNEI GUSOENI LA SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE 169   
   HOTARAREA NR. 25 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI 198   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 24/2015 255   
   HOTARAREA NR. 22 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASITENTI PERSONALI 208   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 21/2015 244   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 20/2015 249   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 19/2015 244   
   HOTARAREA NR. 17 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 217   
   HOTARAREA NR. 16 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 194   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local