Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
19 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 37 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 251   
   HOTARAREA NR. 36 - APROBAREA INCHEIERI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PENTRU DESZAPEZIREA DRUMURI 223   
   HOTARAREA NR. 35 - EXECUTARII LUCRARILOR DE REPARATII SI INLOCUIT BECURI LA ILUMINATUL PUBLIC 245   
   HOTARAREA NR. 34 - EXECUTARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI REPARATII LA DRUMURILE SATESTI 242   
   HOTARAREA NR. 33 - APROBAREA PUNERII IN EXPLOATAREA A UNUI VOLUM DE 20,00 MC MATERIAL LEMNOS 237   
   HOTARAREA NR. 32 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 241   
   HOTARAREA NR. 31 - STABILIREA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE TAXELOR SPECIALE APLICABILE IN ANUL 2016 235   
   HOTARAREA NR. 30 - MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 211   
   HOTARAREA NR. 29 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI DASCALESCU DORU CRISTIAN 219   
   HOTARAREA NR. 28 - INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI VLADU MIHAI 243   
   HOTARAREA NR. 27 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 256   
   HOTARAREA NR. 26 - ADERAREA COMUNEI GUSOENI LA SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE 211   
   HOTARAREA NR. 25 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI 239   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 24/2015 296   
   HOTARAREA NR. 22 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASITENTI PERSONALI 251   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 21/2015 287   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 20/2015 293   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 19/2015 291   
   HOTARAREA NR. 17 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 255   
   HOTARAREA NR. 16 - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 232   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local