Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
03 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 18 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 195   
   HOTARAREA NR. 15 - PRIVITOR LA ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC 184   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 14/2015 217   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 13/2015 214   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA INCHEIERII CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA 179   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 10/2015 219   
   HOTARAREA NR. 23 - APROBAREA ACORDARII CRESTERILOR SALARIALE 176   
   HOTARAREA NR. 8 - APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2014 183   
   HOTARAREA NR. 7 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 173   
   HOTARAREA NR. 12 - ADUCEREA LA INDEPLINIRE A MASURILOR STABILITE IN INCHEIEREA NR.4 175   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII LA 31 DECEMBRIE 2014 169   
   HOTARAREA NR. 6 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 172   
   HOTARAREA NR. 5 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 184   
   ORGANIGRAMA PRIMăRIEI COMUNEI GUşOENI 210   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 4/2015 217   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 3/2015 205   
   HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL GUşEONI NR. 2/2015 200   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 1/2015 212   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local