25 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 18 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 129   
   HOTARAREA NR. 15 - PRIVITOR LA ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC 122   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 14/2015 149   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 13/2015 154   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA INCHEIERII CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA 117   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 10/2015 158   
   HOTARAREA NR. 23 - APROBAREA ACORDARII CRESTERILOR SALARIALE 109   
   HOTARAREA NR. 8 - APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2014 119   
   HOTARAREA NR. 7 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 115   
   HOTARAREA NR. 12 - ADUCEREA LA INDEPLINIRE A MASURILOR STABILITE IN INCHEIEREA NR.4 113   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII LA 31 DECEMBRIE 2014 109   
   HOTARAREA NR. 6 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 110   
   HOTARAREA NR. 5 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 120   
   ORGANIGRAMA PRIMăRIEI COMUNEI GUşOENI 143   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 4/2015 157   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 3/2015 150   
   HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL GUşEONI NR. 2/2015 141   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 1/2015 150   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local