Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
04 Noiembrie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 18 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 163   
   HOTARAREA NR. 15 - PRIVITOR LA ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC 152   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 14/2015 186   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 13/2015 184   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA INCHEIERII CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA 146   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 10/2015 185   
   HOTARAREA NR. 23 - APROBAREA ACORDARII CRESTERILOR SALARIALE 143   
   HOTARAREA NR. 8 - APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2014 149   
   HOTARAREA NR. 7 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 143   
   HOTARAREA NR. 12 - ADUCEREA LA INDEPLINIRE A MASURILOR STABILITE IN INCHEIEREA NR.4 142   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII LA 31 DECEMBRIE 2014 143   
   HOTARAREA NR. 6 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 141   
   HOTARAREA NR. 5 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 151   
   ORGANIGRAMA PRIMăRIEI COMUNEI GUşOENI 177   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 4/2015 186   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 3/2015 178   
   HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL GUşEONI NR. 2/2015 169   
   HOTARAREA CONSILIUL LOCAL GUşOENI NR. 1/2015 180   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local