Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
11 Decembrie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 17 - APROBAREA SUPLIMENTARII NUMARULUI DE ASITENTI PERSONALI 201   
   HOTARAREA NR. 16 - PARTICIPAREA COMUNEI GUSOENI CU CAPITAL LA S.C. APAVIL S.A. 174   
   HOTARAREA NR. 15 - APROBAREA UTILIZARI CU TITLU GRATUIT, IN CADRUL PROIECTULUI RO-NET 216   
   HOTARAREA NR. 14 - APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII 200   
   HOTARAREA NR. 13 - OPORTUNITATEA SI NECESITATEA EXECUTARII LUCRARILOR 217   
   HOTARAREA NR. 12 - APROBAREA EXPERTIZARII SI INTOCMIREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE 212   
   HOTARAREA NR. 11 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 214   
   HOTARAREA NR. 10 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA 217   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII 222   
   HOTARAREA NR. 8 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 223   
   HOTARAREA NR. 7 - APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII LA 31 DECEMBRIE 2015 221   
   HOTARAREA NR. 6 - APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2015 216   
   HOTARAREA NR. 5 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 216   
   HOTARAREA NR. 4 - APROBAREA INCHEIERII CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA 216   
   HOTARAREA NR. 3 - APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2016 212   
   HOTARAREA NR. 2 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 203   
   HOTARAREA NR. 1 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 219   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local