Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 3   
  ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBUSABILE. 30   
  AVIZ MEDIU - ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 26   
  ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE 31   
  ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ 45   
  INFORMARE APAVIL SA 59   
  DISPOZIŢIA NR. 86 - CONVOCAREA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GUȘOENI 60   
  DISPOZIŢIA NR. 67 - DELIMITAREA, NUMEROTAREA ŞI STABILIREA SEDIILOR SECŢIILOR DE VOTARE 74   
  DISPOZIŢIA NR. 66 - STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFISAJ ELECTORAL 62   
  HOTĂRÂREA NR. 70 - STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 99   
  EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT 123   
  ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS ÎN DATA DE 07.09.2018, ÎN CADRUL PROIECTULUI „POCU/74/6/18/107103–DIVERS 129   
  ANUNȚ DE SELECȚIE - ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/74/6/18/107103–DIVERS 148   
  TERMENELE, DECLARAREA ȘI ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL DE CĂTRE TOȚI DEȚINĂTORII 200   
  RAPORT EVALUARE PE ANUL 2016 PENTRU LEGEA 544 DIN 2001 215   
  RAPORT EVALUARE PE ANUL 2016 PENTRU LEGEA 52 DIN 2003 206   
  LISTA SALARIILOR FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL 255   
  CERERE DE ADMITERE IN CORPUL EXPERILOR ELECTORALI PE BAZA DE EXAMEN 303   
  CERERE DE ADMITERE IN CORPUL EXPERILOR ELECTORALI DIN TARA PE BAZA DE AVIZ FAVORABIL 307   
  MATERIAL DE INFORMARE CORPUL EXPERTILOR ELECTORALI 286   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina