Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 12   
  ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBUSABILE. 34   
  AVIZ MEDIU - ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 30   
  ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE 37   
  ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ 53   
  INFORMARE APAVIL SA 61   
  DISPOZIŢIA NR. 86 - CONVOCAREA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GUȘOENI 65   
  DISPOZIŢIA NR. 67 - DELIMITAREA, NUMEROTAREA ŞI STABILIREA SEDIILOR SECŢIILOR DE VOTARE 80   
  DISPOZIŢIA NR. 66 - STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFISAJ ELECTORAL 65   
  HOTĂRÂREA NR. 70 - STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 102   
  EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT 128   
  ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS ÎN DATA DE 07.09.2018, ÎN CADRUL PROIECTULUI „POCU/74/6/18/107103–DIVERS 135   
  ANUNȚ DE SELECȚIE - ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/74/6/18/107103–DIVERS 155   
  TERMENELE, DECLARAREA ȘI ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL DE CĂTRE TOȚI DEȚINĂTORII 209   
  RAPORT EVALUARE PE ANUL 2016 PENTRU LEGEA 544 DIN 2001 222   
  RAPORT EVALUARE PE ANUL 2016 PENTRU LEGEA 52 DIN 2003 209   
  LISTA SALARIILOR FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL 258   
  CERERE DE ADMITERE IN CORPUL EXPERILOR ELECTORALI PE BAZA DE EXAMEN 308   
  CERERE DE ADMITERE IN CORPUL EXPERILOR ELECTORALI DIN TARA PE BAZA DE AVIZ FAVORABIL 310   
  MATERIAL DE INFORMARE CORPUL EXPERTILOR ELECTORALI 291   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina