Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBUSABILE. 7   
  AVIZ MEDIU - ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 8   
  ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE 10   
  ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ 15   
  INFORMARE APAVIL SA 38   
  DISPOZIŢIA NR. 86 - CONVOCAREA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GUȘOENI 43   
  DISPOZIŢIA NR. 67 - DELIMITAREA, NUMEROTAREA ŞI STABILIREA SEDIILOR SECŢIILOR DE VOTARE 50   
  DISPOZIŢIA NR. 66 - STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFISAJ ELECTORAL 47   
  HOTĂRÂREA NR. 70 - STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 82   
  EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT 103   
  ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS ÎN DATA DE 07.09.2018, ÎN CADRUL PROIECTULUI „POCU/74/6/18/107103–DIVERS 106   
  ANUNȚ DE SELECȚIE - ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/74/6/18/107103–DIVERS 124   
  TERMENELE, DECLARAREA ȘI ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL DE CĂTRE TOȚI DEȚINĂTORII 174   
  RAPORT EVALUARE PE ANUL 2016 PENTRU LEGEA 544 DIN 2001 194   
  RAPORT EVALUARE PE ANUL 2016 PENTRU LEGEA 52 DIN 2003 188   
  LISTA SALARIILOR FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL 240   
  CERERE DE ADMITERE IN CORPUL EXPERILOR ELECTORALI PE BAZA DE EXAMEN 288   
  CERERE DE ADMITERE IN CORPUL EXPERILOR ELECTORALI DIN TARA PE BAZA DE AVIZ FAVORABIL 290   
  MATERIAL DE INFORMARE CORPUL EXPERTILOR ELECTORALI 273   
  HOTARAREA NR. 11/2015 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ADMITERE IN CORPUL EXPERTILOR ELECTORALI 278   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina