03 Aprilie
Postat de: gusoeni
Hits: 168

DISPOZIŢIA NR. 86

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al comunei Gușoeni, județul Vâlcea, în sedință ordinară la data de 28.06.2019, ora 08:30 la sediul Primăriei comunei Gușoeni, care va avea la ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
  2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Enache Nicolae, cu domiciliul în comuna Gușoeni sat Gușoianca, în suma de 600 lei, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu înmormântarea tatălui sau.
  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gușoeni Art. 2 Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostiință publică prin afisare și se va transmite prin grija secretarului, Instituției Prefectului - județul Vâlcea

Citeste articol