Nume  Vizite 
PRINCIPIILE APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL     65
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public     44
LEGE nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică     42
LEGE nr. 176 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice privind ANI     35
LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici)     40
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei     47
LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice     58
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie     42
HG583 din 2016 aprobarea strategiei anticoruptie 2016-2020.pdf     37
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina