Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotărârea Nr. 70 - Stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019     250
HCL 58 DIN 2018     180
HCL 57 DIN 2018     171
HCL 56 DIN 2018     175
HCL 55 DIN 2018     174
HCL 54 DIN 2018     179
HCL 53 DIN 2018     176
HCL 52 DIN 2018     171
HCL 51 DIN 2018     174
HCL 50 DIN 2018     176
HCL 49 DIN 2018     172
HCL 48 DIN 2018     179
HCL 47 DIN 2018     175
HCL 46 DIN 2018     166
HCL 45 DIN 2018     179
HCL 44 DIN 2018     220
HCL 43 DIN 2018     177
HCL 42 DIN 2018     160
HCL 41 DIN 2018     161
HCL 40 DIN 2018     173
HCL 39 DIN 2018     122
HCL 38 DIN 2018     129
HCL 37 DIN 2018     133
HCL 36 DIN 2018     121
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina