Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL 35 DIN 2018     118
HCL 34 DIN 2018     119
HCL 33 DIN 2018     115
HCL 32 DIN 2018     128
HCL 31 DIN 2018     117
HCL 30 DIN 2018     125
HCL 29 DIN 2018     127
HCL 28 DIN 2018     121
HCL 27 DIN 2018     121
HCL 26 DIN 2018     118
HCL 25 DIN 2018     127
HCL 24 DIN 2018     119
HCL 23 DIN 2018     112
HCL 23 DIN 2018     105
HCL 22 DIN 2018     114
HCL 21 DIN 2018     116
HCL 20 DIN 2018     121
HCL 19 DIN 2018     121
HCL 18 DIN 2018     118
HCL 17 DIN 2018     114
HCL 16 DIN 2018     91
HCL 16 DIN 2018     115
HCL 15 DIN 2018     120
HCL 14 DIN 2018     120
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina