Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL 13 DIN 2018     115
HCL 12 DIN 2018     114
HCL 11 DIN 2018     116
HCL 10 DIN 2018     117
HCL 9 DIN 2018     117
HCL 8 DIN 2018     116
HCL 7 DIN 2018     115
HCL 6 DIN 2018     117
HCL 5 DIN 2018     118
HCL 4 DIN 2018     129
HCL 3 DIN 2018     127
HCL 2 DIN 2018     115
HCL 1 DIN 2018     133
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina