Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL NR 10 DIN 2021 - aprobarea numarului de posturi pentru asistenti personali ai persoanelor cu han     28
HCL NR 9 DIN 2021 - aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL     14
HCL NR 8 DIN 2021 - ATRIBURIEA CU TITLU GRATUIT A TERENULUI DE 890MP CATRE TRANSGAZ SA     15
HCL NR 7 DIN 2021 - APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA 31.12.2020     13
HCL NR 6 DIN 2021 - PREDAREA CATRE CNI A AMPLASEMNTULUI IN VEDEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII     15
HCL NR 5 DIN 2021 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII     17
HCL NR 4 DIN 2021 - APROBAREA RAPORTULUI DE INVENTARIERE LA DATA 31.12.2020     15
HCL NR 3 DIN 2021 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA     14
HCL NR 2 DIN 2021-REORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI-REORGANIZAREA ORGANIGRAMEI     54
HCL NR 1 DIN 2021 - APROBAREA RETELEI SCOLARE DIN COMUNA GUSOENI,JUDETUL VALCEA     43
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina