Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL NR 10 DIN 2021 - aprobarea numarului de posturi pentru asistenti personali ai persoanelor cu han     37
HCL NR 9 DIN 2021 - aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL     22
HCL NR 8 DIN 2021 - ATRIBURIEA CU TITLU GRATUIT A TERENULUI DE 890MP CATRE TRANSGAZ SA     25
HCL NR 7 DIN 2021 - APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA 31.12.2020     20
HCL NR 6 DIN 2021 - PREDAREA CATRE CNI A AMPLASEMNTULUI IN VEDEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII     24
HCL NR 5 DIN 2021 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII     26
HCL NR 4 DIN 2021 - APROBAREA RAPORTULUI DE INVENTARIERE LA DATA 31.12.2020     22
HCL NR 3 DIN 2021 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA     22
HCL NR 2 DIN 2021-REORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI-REORGANIZAREA ORGANIGRAMEI     62
HCL NR 1 DIN 2021 - APROBAREA RETELEI SCOLARE DIN COMUNA GUSOENI,JUDETUL VALCEA     53
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina