PRIMĂRIA GUŞOENI18 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

 GUŞOENI 
Proiecte de hotărâri
ale consiliului local
Guşoeni


  Registrul pentru evidenţa proiectelor  
de hotărâri ale consiliului local al
comunei Guşoeni

Arhiva Proiectelor de hotărâri
poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 GUŞOENI 
Hotărâri adoptate de
consiliul local
Guşoeni


   Registrul pentru evidenţa hotărârilor  
consiliului local al comunei Guşoeni
 
Arhiva Hotărârior adoptate
poate fi consultată aici:Citeşte mai departe:
 GUŞOENI 
Proiecte de hotărâri
ale consiliului local
Guşoeni


  Registrul pentru evidenţa proiectelor  
de hotărâri ale consiliului local al
comunei Guşoeni

Arhiva Proiectelor de hotărâri
poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 GUŞOENI 
Hotărâri adoptate de
consiliul local
Guşoeni


   Registrul pentru evidenţa hotărârilor  
consiliului local al comunei Guşoeni
 
Arhiva Hotărârior adoptate
poate fi consultată aici:Citeşte mai departe:
Consiliul Local