PRIMĂRIA GUŞOENI

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL
Consiliul Local