PRIMĂRIA GUŞOENI
  STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE SNA 2016-2020  VIZITE 
  PRINCIPIILE APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL 164   
  LEGE NR. 544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 148   
  LEGE NR. 52 DIN 2003 PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 141   
  LEGE NR. 176 2010 PRIVIND INTEGRITATEA ÎN EXERCITAREA FUNCŢIILOR ŞI DEMNITĂŢILOR PUBLICE PRIVIND ANI 144   
  LEGE NR. 7 DIN 18 FEBRUARIE 2004 PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI) 141   
  LEGE NR. 161 DIN 19 APRILIE 2003 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENŢEI 143   
  LEGE NR. 571 DIN 14 DECEMBRIE 2004 PRIVIND PROTECŢIA PERSONALULUI DIN AUTORITĂŢILE PUBLICE 162   
  LEGE NR. 78 DIN 8 MAI 2000 PENTRU PREVENIREA, DESCOPERIREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR DE CORUPŢIE 143   
  HG583 DIN 2016 APROBAREA STRATEGIEI ANTICORUPTIE 2016-2020.PDF 140   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local