PRIMĂRIA GUŞOENI06 Aprilie
Postat de: gusoeni
Hits: 230

Anunț

Primăria comunei Gușoeni cu sediul în comuna Gușoeni, sat Gușoeni, str. Principală nr. 1, judeţul Vâlcea, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din Compartimentul Impozite și taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gușoeni.

1. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2. Proba scrisă va avea loc în data de 11 mai 2021, ora 11:00, la sediul Primărie comunei Gușoeni, situat în comuna Gușoeni, sat Gușoeni, str. Principală nr. 1, judeţul Vâlcea;

3. Condiţiile de participare:

-  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţe economice

-  minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

4.  Dosarele pot fi depuse la sediul Primăriei comunei Gușoeni în perioada 6 - 26 aprilie 2021.

5.  Date de contact pentru primirea dosarelor de concurs: comuna Gușoeni, sat Gușoeni, str. Principală nr. 1, judeţul Vâlcea, tel/fax 0250764102, e-mail: gusoeni@vl.e-adm.ro, PERSOANA DE CONTACT Laesi Florina, consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

PRIMAR

ec. Nicolae CONCIOIU

Citeste articol